jm_delalamo

Members
  • Content Count

    0
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

Single Status Update

See all updates by jm_delalamo

  1.  

    #colau8aldua La F1 ajuda a les inversions de WV, SEAT, NISSAN i demés empreses. A veure si tenim una mica mes de visió tots plegats.