Sign in to follow this  
onurksn

Wilco Airbus

Recommended Posts

Herkese merhabaWilco'nun yeni çýkardýðý Airbus Series ile uçan kaptan arkadaþlar var mý? Varsa tavsiye ederler mi?Artýlarýný ve eksilerini kýsaca özetleyebilir misiniz?Teþekkür ederimOnur

Share this post


Link to post
Share on other sites
Help AVSIM continue to serve you!
Please donate today!

Onur kaptan merhabalar,Wilco'nun yayýnlamýþ olduðu sevice packlerle beraber kullanýyorum Airbus serisini (deneme, test amaçlý uçtum sadece, uzun uzun uçmadým). Bence gayet güzel simüle ediyor (tabi ki birebir gerçek Airbus tepkilerini ve özelliklerini beklemek yanlýþ olur), gerek modellemeleriyle gerekse panel ve 3D panel olarak benim hoþuma gidiyor. Tavsiye ederim.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Emil kaptan, Cevabýnýz için teþekkür ederim. Deðindiðiniz gibi benim de esas kafamdaki soru Airbus'a has olan FBW'ýn simulasyonunun Wilco'nun iddia ettiði gibi tam anlamýyla çalýþýp çalýþmamasý. Feelthere forumlarýna baktýðýmda oyunda bazý durumlarda çökme yaþanmasý, uçaðýn hava frenine raðmen yavaþlamamasý ve AP'den çýktýðýnda trim sorunlarýndan bahsedilmekteydi. Belki de bunlar servis packlerde giderildi, artýk forum kapandýðý için takip edemedim.THY'nin filosuna yeni Airbuslar kattýðýndan beri PMDG 737 ayarý bir Airbus aramaktayým, sanýrým Wilco'yu tavsiyelerinize uyup deneyeceðim.Ýyi iniþlerSaygýlarýmla,OnurLTBA

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this