Jump to content

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Guest burak136

PMDG, LSZH err: OSKAN unknown

Recommended Posts

Guest burak136

Oncelikle ilk mesaji ben aciyorum :)PMDG de soyle bir problemim var.0703 AIRAC yuklu, ve navdata.at den indirdigim LSZH version 30 SID/STAR yuklu.Yuklemeleri dogru yaptim.Fakat RTE sayfasinda DEST kisminda LSZH girdigimde LSZH err: OSKAN unknown yaziyor.Ve DEP/ARR sayfasindan LSZH icin hic bir pist ve STAR secemiyorum.Fikriniz nedir?Tesekkurler.

Share this post


Link to post
Share on other sites

bunu nedeni indirdigðiniz SID/STAR dosyasi ile AIRAC arasýndaki bir uyumsuzluk. muhtemelen LSZH içindeki SID/STAR'da kullanýlan fix'in (OSKAN) adý deðiþmiþ yada kaldýrýlmýþ bu yüzdende AIRAC hata veriyor, bu fix'i bulamýyor.tedavi etmenin bir yolu var ama biraz zor;1- OSKAN'ýn yeni ismi ne olduysa, PMDG SID/STAR klasörü içindeki LSZH.txt dosyasýný açarak buradna OSKAN'ý yeni ismi ile deðiþtirebilirsiniz.2- FS9 ana dizini altýndaki NAVDATA database'i altýnda adýný tam hatýrlamadýðým 3 tane dosya olmasý lazým.(AIRAC'a ait) birisi airports, birisi navaids, biriside fixes olmalý. Ya fixes'de OSKAN'a denk gelen koordinattaki yeni ismi 1. maddedeki ile deðiþtireceksiniz, yada buradaki ismi OSKAN'la. ama okadar çok fix ve koordnat çýkacaktýrki nasýl bulacaðýnýzý açýkçasý bende bilmiyorum.en güzeli eðer bulabiliyorsanýz bir yerde bir update listesi varsa OSKAN'ýn yeni adý belli ise, bende LSZH sid/star içinden ismi deðiþtirseniz kafi.þimdiden kolay gelsin.


hakan"737"guven

Istanbul/Turkey

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest VorTac

30. versiyon LSZH SID/STAR prosedürleri 0605 Airac için geçerli. Hakan hocanýn yazdýðý yöntemleri kullanarak sorunu çözebilirsiniz.Emil

Share this post


Link to post
Share on other sites

aklýma geldi belki bu daha basit bir yöntem olur.OSKAN'ýn nerede olduðunu muhtemelen elinizdeki bir SID chartýnda yada area chart'dan görüyor olmalýsýnýz. PMDG ile herhangi bir plan yapmadan Zürich etrafýnda küçük bir uçuþ yapýn ve ND'den WPT'yi açarak (waypoint) etrafdaki fixleri takip edin. OSKAN'ýn olmasý gereken yerde hangi waypoint varsa onu not edin.sonra FS'den çýkýp, PMDG SID/STAR klasörü içinde LSZH'yi açýp ctrl+h ile OSKAN yerine replace olarak ne olmasýný istiyorsanýz onu yazýn.bu þekilde sorun çözülecektir. ikinci olarak avsim'de LSZH için daha yeni bir SID/STAR dosyasý aratabilirsiniz.Benim size tavsiyem þu olacak, AIRAC'i çok sýk update etmeyin! nihayetinde bu bir hobi ve Jeppesen'e eðer yýllýk binlerce dolar ödyerek elinizdeki enroute ve AIP chartlarýný update ettirmiyorsanýz, her yeni AIRAC elinizdeki kýsýtlý chartlardaki bilgilerin deðiþmesi demek.FS2004'de temel olarak eðer birisi özel olarak upraþýp deðiþtirmezse mevcut navigasyon verileri aynen o þekilde senelerce kalýr. AIRAC sadece bundan faydalanan programlar için bir referansdýr. Diðer bir deðiþle, AIRAC'daki deðiþikliði sadece FMC yada MCDU kullanan uçaklarda farkedebilirisniz, default bir uçak FS20004'ün kendi datasýný okuyacaðýndan hayali olarak iki uçaðý üst üste koysanýz default baþka PMDG baþka yoldan gidecektir.umarým açýklayýcý olmuþtur. Emil yanlýþ yazdýysam düzelt lütfen. :)


hakan"737"guven

Istanbul/Turkey

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest VorTac

30. versiyon LSZH SID/STAR dosyasý içinde OSKAN noktasýný aratýp bulamayýnca FS ve FSNAV'da kontrol ettim. PMDG'yi seçip LSZH 34 pist baþýnda FMC'ye LSZH direct OSKAN girip denedim, hiçbir hata vermedi. OSKAN noktasýna gelince:LSZH 34 pistinden saða 035 baþa dönüp tam 312nm giderseniz Dresden'in kuzeyinde, N51 25.65 E013 40.48 koordinatlarýnda bu noktayý bulabilirsiniz :)NOT: Bende mevcut yüklü olan AIRAC sürümü 0703'tür.Emil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest burak136

En iyi çözüm olarak biraz daha eski AIRAC bulmak geldi aklýma. navdata.at de AIRAC sayfasýnda 0609 ucretsiz olarak daðýtýlýyormuþ.Yukledim ve þu an için bir problem yok.Yardýmlarýnýz için teþekkürler.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest raffael walther

HelloI don't speak Turkish at all but I understand the error message.I guess it should be OSDAN instead of OSKAN.RegardsRaffael Walther

Share this post


Link to post
Share on other sites

Raffael, it is a good guessing, you are right. latest airacs are great , has no mistakes. thanks for your help.


hakan"737"guven

Istanbul/Turkey

Share this post


Link to post
Share on other sites

 • Tom Allensworth,
  Founder of AVSIM Online


 • Flight Simulation's Premier Resource!

  AVSIM is a free service to the flight simulation community. AVSIM is staffed completely by volunteers and all funds donated to AVSIM go directly back to supporting the community. Your donation here helps to pay our bandwidth costs, emergency funding, and other general costs that crop up from time to time. Thank you for your support!

  Click here for more information and to see all donations year to date.
 • Donation Goals

  AVSIM's 2020 Fundraising Goal

  Donate to our annual general fundraising goal. This donation keeps our doors open and providing you service 24 x 7 x 365. Your donation here helps to pay our bandwidth costs, emergency funding, and other general costs that crop up from time to time. We reset this goal every new year for the following year's goal.


  22%
  $5,540.00 of $25,000.00 Donate Now
×
×
 • Create New...