hakan737

Members
 • Content Count

  181
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

2 Neutral

About hakan737

 • Rank
  Member
 • Birthday 11/01/1970

Contact Methods

 • Website URL
  http://www.mimicmimarlik.com
 • ICQ
  0

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Location
  Turkey-istanbul

Flight Sim Profile

 • Online Flight Organization Membership
  I belong to both VATSIM & IVAO
 • Virtual Airlines
  Yes
 1. hakan737

  Farewell to Tom Allensworth

  My condolences to his precious family and friends. Thanks for everything, thanks for your amazin effort about to support and improved of simulation world. I can't write much because I'm really sad. Rest in peace Mr.Allensworth, we will never forget you.
 2. hakan737

  ILS CAT farkları nelerdir ?

  Biraz karışık sormuşsun sorularını bende epeydir foruma girmiyordum yeni gördüm. Sorduğun her sorunun cevabını google'da bulabilirsin aslında ama kısaca cevap vereceğim çünkü geç oldu saat olarak; her ILS yaklaşması CAT(Category) yaklaşması olacak diye bir kural yok. CAT olmayan ILS yaklaşmalarında minimum limitleri chartın alt kısmında yazar orada RVR limitleri, LOC (localizer) yoksa ne olacağı , GS(glideslope) yoksa ne olacağı uçakların ağırlıklarının cinsine göre (seninki PMDG737 olduğu için C-D sınıfı) yazar. CAT yaklaşmaları CAT-I, CAT-II, CAT-IIIa,CAT-IIIb ve CAT-IIIc olarak ayrılırlar her birinin ufki ve düşey olarak görüş minimumları farklıdır CAt-IIIc'de artık pist görüşüde yer görüşüde 0'dır ve sadece AUTOLAND inişi yapılabilir. Simulatörde bunlar için sertifikasyon yok gördüğün gibi, C172 bile otomatik iniş yapıyor oysa gerçekte uçak ve pilotların ayrı ayrı bu iniş sınıflarına göre sertifikasyonlarının yapılmış olması lazım. Örneğin kaptan pilot CAT2, yardımcı pilot CAT1 ise CAT2 şartlarında iniş yapamazlar ikiside CAT2 olmak zorunda. Tabi bu CAT değerleri, havaalanına ve yaklaşma şartlarına göre belirleniyor. Pist ışıkları, pist uzunluğu genişliği, yaklaşma ışıkları pistin taksi çıkşları itfaiye olanakları vsvsvs bir sürü kriterle pista CAT1, CAT2, CAT3 değerleri veriliyor. Devre dışı kalmak diye birşey yok. Yazdığım gibi pistin CAT değeri, görüş şartlarına göre belirlenir, görüş CAT2'ye göre ama pist CAT1 tanımlı ise oraya iniş yapılmaz pist inişe kapatılır. Birçok Türkçe forumda chart nasıl okunur diye konular var birisini mutlaka bulursun. CAT'in otopilot'u kapatma ile bir ilgisi yok. Bu tamamen kendi tercihin. GErçekte bununiçin şirketlerin belirlediği bazı kurallar var. Radio altimetre bir tür radardır, uçağın altında iniş takımlarının hizasından yer yüksekliğini radar yansıması şeklinde okur yani yüzeyi tarar. Baro altimetre ise o anda inilecek meydanın QNH değerine göre altimetre cinsinden yüksekliktir. Chartlarda DH decision height dediği (ilk yazan) radio, DA (desicion altitude) dediği ise baro dur.
 3. hakan737

  Michael Greenblatt - FS has lost an Icon....

  Serious lost of FS community. My deeply condolences to his family and friends. Rest in peace.
 4. how about CS737-100/200 flight dynamic and is there any loader program? I didn't buy it yet. I'm satisfy about tinmouse own model , after sperry 177 autopilot it is much better (Except slowing down...I've a problem on this point still) but I'm curious how is CS737-100 model dynamics.
 5. Osman, özeldende mail atmıştım ama burada konu başlığı açılmışken başka aynı sorunu yaşayanlar içinde cevaplayalım.BİLmeyenler için,AVSIM'in kütüphanesi geçtiğimiz sene hacklendi ve mevcut kütüphanenin yarısından fazlası yok oldu. Daha sonra avsim kütüphane editörünün çabaları ile dosya sahiplerine ulaşılmaya çalışıldı veya durumdan haberdar olanlar kendileri kaybolan dosyaları tek tek yüklediler. Ancak yinede kaybolan dosyalar %100 tamamlanamadı (ne yazıkki!) Bu nedenle arada Türkiye Scenerylerinde bir bölümü kayboldu. Sanalpilot.com sitesi artık yeni üye kabülü yapıyor ancak oradada buradaki linkler yer alıyordu.Şu anda scenerylerin tamamı IVAO-TR sitesinden temin edilebilir durumda. Ancak, flightsim.com adresindende kontrol etmekte fayda var çünkü bu iş başladığından beri avsim ve flightsim sanal havacılara dosya barındırmada ve kütüphane oluşturmak konusunda yardım ettiklerinden dosyaların çoğu flightsimde de yer almakta.Sanal havayollarıda bazen scenery yaratıcılarından izin alarak sceneryleri kendi serverlarında tutabiliyorlar. Bu yüznde Türkiyede servis veren IVAO yada VATSIM bağlantılı sanal havayollarınada bakmakta fayda var.Bu konu başlığı altında Türkiye ile ilgili sceneryleri arayan arkadaşlarımıza bir bilgi olsun.
 6. hakan737

  Panel wish list

  additional item on my wish list before;-a simple load/payload program for getting correct CG point of aircraft.(do I wishing too much unable thing? :) ) thanks
 7. hakan737

  Panel wish list

  Dear Bob,Welcome back and welcome to your new home.my wish;Sperry 177 instead Sperry 77 :) or any gauge adding for just only vertical speed adjustment. I know all of your work has been for early model of 737-200 thatswhy you set Sperry 77, also there were some of codes they are hard to change.I'm still satisfy about my 732 but if you can add V/S capability,would be great.Thanks
 8. hakan737

  landing lights adjustment

  Thanks for your reply Bob.
 9. FS2004 ATC si ile yapýlan OFFLINE uçuþlarda zaten böyle bir beklentiniz olmasýn. FS2004 ATCsi en zorlu meydanlardaki prosedur yaklaþmalarýný bile GPWS'i avazý çýktýðý kadar baðýrtarak kafasýna göre yaptýrýr :)Eðer chart'a göre bir iniþ yapmak isterseniz, FS2004 ATCsi ile temasý kesip, Cancel IFR plan diyerek, kendiniz procedure'u uygulayabilir ve inebilirsiniz fakat dediðiniz gibi diðer (AI)trafiklerin ayrýmý tamamen þansa kalmýþ olacaktýr. Bunun için önerebileceðim, AI Seperator veya AIsmooth programlarýdýr. AI seperator, belirlenen yatay ve dikey mesafeleri AI trafikleri slew ile birbirinden ayýrarak korurken, AISmooth, sanal bir ikinci asistan ATC gibi AI trafikleri yönlendirir gerekirse holding verir.Isparta kazasýnda FMC'nin update edilmemiþ olmasý biraz uzak ihtimal.Çalýþmýyor olduðu söylense belki daha akla yatkýn olurdu. Zira Isparta'da yakýn zamanda bir deðiþiklik olmadý,olay tamamen pilotaj ile ilgili aslýnda uçaðýn bana göre hiçbir kusuru yok. Belki pilot ego'su, belki vertigo yada aþýrý kendine güven.Eðer bir þirket uçaðýn FMC'sini update etmemiþse (uzun süre) burada çok ciddi bir güvenik sorunu var demektir. Fakat tüm bunlardan önce ben pilot olsam update'i yapýlmamýþ bir uçak ile uçuþa çýkmayý red ederdim-ki pilot'dan önce uçuþ iþletme ve baþpilotluðun itiraz hakký vardýr. Düþünsenize, bilmediðiniz bir meydana gidiyorsunuz yada bildiðiniz ama proseduru deðiþmiþ, fakat IMC þartlar, elinizde update edilmiþ chart var ama FMC bu bilgileri kabul etmiyor! herþeyden önce pilotlarda kendi canlarýný ve sorumluluklarýný taþýyorlar.Kiþisel olarak hiçbir pilotun uçakda varolan bir arýzayý (kabul edilebilir bir arýza haricinde) bilerek uçuþa çýkacaðýný sanmýyorum.konunun özüne dönersek, kesinlikle FS2004 ATC'sini son kýsýmda iptal edin.Fakat önceden þunu kontrol edin; o meydanda assign different approach seçeneðinde bir þeyler varmý? bazen microsoft bizleri þaþýrtabiliyor. Böylece size fazla karýþmadan meydan üzeri VOR'a getirip sonra leard VOR-VORDME app diyerek serbst býraktýðýnda procedure'u uygulayabilirsiniz. Bunu bazý ILS yaklaþmalarýn da da Transition olarak yaptýrýyor.Bu opsiyonlar kapalýysa düþünmeden cancel edin.iyi uçuþlar
 10. Her meydanýn kendine has bir yaklaþma yöntemi ve limitleri olduðu için bazý race track procedurelerine mecburen holding ile baþlamak icap edebilir.Ayrýca yüksek kaldýðýmýz takdirde yine straight in landing serbest olsa dahi ilgili bekleme noktasýna gidip oradan holding ile baþlamakda gerekebiliyor.chart ile uçtuðunuz ve kurallara sadýk kaldýðýnýz sürece heading ne olursa olsun bu paterni uygulamak en doðal þey olacaktýr zaten.Fakat eðer hava þartlarý müsait ve chart'da straight in landing serbest kýlýnmýþsa, eðer VOR Navigasyon bilginizde iyi ve IAF noktasýný uygun irtifada yakalayýp geçebilecekseniz bir nevi shortcut uyguluyabilirsiniz.Diðer türlü, AP ile uçmak gayet tabi daha konforlu.Þahsen hiçbir yaklaþmada FMC'yi paterni uçacak þekilde ayarlamýyorum, chart'a göre manuel yada MCP'den kendim navigasyon yapmayý tercih ediyorum. Nihayetinde Chart'da her türlü nirengi ve uçulacak patern bilgisi VOR/NDB/FIX ve DME olarak yer alýyor.Ve mutlaka son 5-10nm'yi manuel uçarým.ASla autoland (CATIII deðilse) kullanmam.
 11. it is nice advice for your problem. be sure you have done engine startup checklist as correct.according me, it seems you forget STANDBY PWR but there are no APU or GND PWR connection, probably you are continue your flight just only BATTERY on STANDBY PWR and after 10 minutes Batteries discharging. (by FSUIPC battery live settings)
 12. Hi all,how can I adjust of landing lights settings in aircraft.cfg?because of, landing lights illumination far away from aircraft example, when I stopped begin of runway, landing lights illuminations are slightly and approximetly 600ft ahead of aircraft.thanks
 13. hakan737

  rp732 trim wav files

  god thanks, I didn't delete old versiyon TM737-200 files and found trim sounds. After replace, now I hearing trimsounds.
 14. I'm really satisfy with enginesounds which comes with the TMII pack :)
 15. hakan737

  Merry Xmas Bob

  Greetings from Turkey, Merry Christmas and Happy New Year to all Tinmouse team.I'm wishing to you my bests also health and happyly days with you families....and a special wish; I hope you have free time to update TM2 for new INS, new autopilot with V/S :)